zondag 19 februari 2012

De historie van Jacobs Hoeve

De historie van Jacobshoeve, Bleumerweg 49, Bakkum

De oudste kaart die ik heb gevonden waarop de locatie van onze stolp herkenbaar is aangegeven, is een kaart uit het kaartboek van de “Uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland” uit 1680 van Jan Jansz Dou. (via http://www.provincialeatlas-nh.nl)

De Bleumerweg heet daar nog de Zuydt Baccummer Dyck (de plaats van onze stolp is ca. bij de r van Baccummer) en is de doorgaande weg naar Limmen. Het Zeerijdts Dyckie en de Zuijd Dyck zijn ook goed zichtbaar. Samen vormen die een dijkovaal/kringdijk met de Bleumerweg als centrale as. Tegenwoordig liggen de resten van deze kringdijk in natuurgebieden: Zeerijdtsdijkje is de naam van een natuurgebied van Landschap Noord-Holland (http://www.landschapnoordholland.nl/terrein/zeerijdtsdijkje) en de Zuijd Dijck is onderdeel van het natuurgebied van stichting de Hooge Weide. De Jacobshoeve ligt er tussen in.

Bovenstaande informatie komt o.a. uit de wandelroute “Wandelen door de Heerlijkheid Bakkkum”, de Baccummer Banroute (Werkgroep Oud-Castricum, 2009).