maandag 26 maart 2012

Het buitenleven

We hebben flink gewerkt op de boerderij deze week. En daar enorm van genoten. Het was natuurlijk schitterend weer en het buitenleven spatte er vanaf. Intussen kwamen veel nieuwe buurtgenoten even een praatje maken en zo leren we ons buurtje al een beetje kennen. Ook uit Uitgeest kwamen vrienden kijken. Leuk om je eigen nieuwe plekje te laten zien.

Ben heeft een paardenweitje omheind.
 De pony's van Lisa staan weer op hun oude plekje.


Ben, Danielle en Jippe hebben een heuse mini tractor gekocht. 
Zowel Dani als Simone scheuren er vrolijk op rond 
en kunnen niet wachten tot ze gras kunnen gaan maaien.

Simone was vorige week verliefd geworden op
 de lammetjes bij de overbuurman. Hij wilde wel 2 schapen
 met hun lammeren bij ons in de wei zetten, 
dus heeft Ben ook een schapenwei omheind.
De lammetjes staan intussen in de wei.

En Ben en Nancy hebben samen een gemengde heg geplant. 
Tussen de weg en het boerenerf staat nu een heg-in-wording
 met egelantier, meidoorn, sleedoorn, veldesdoorn en krenteboompjes.
 Het moet een mooie haag met afwisselend bloemetjes,
bessen, rozenbottels en mooi herfstblad worden. 
We houden je op de hoogte.


De opvolgers

Wat er gebeurde met de Bleumerweg na de openbare verkoop in 1882 na het overlijden van Kees Twisk wordt verteld in jaarboek van Oud-Castricum.
Volgens de inventaris voor de openbare verkoop horen bij de boerderij op de Bleumerweg 49: 26 koeien, 8 pinken, 1 stier, 6 kalveren, 7 paarden, 65 schapen, 30 lammeren 1 zeug met biggen, 3 vette varkens, 2 zeugen en 30 kippen. Ook zijn er 161 kazen.
De boerderij wordt gekocht door Jacobus P. Kraakman, advocaat en procureur, wonende te Alkmaar. De boerderij omvat het huis, de schuur en het erf: 1190m2. In 1896 wordt er een schuur bijgebouwd.
De weduwe Wilhelmina Twisk-Kuijs blijft er wonen met haar zonen. Na haar overlijden in 1898 blijft haar zoon Gerrit Twisk hier wonen. Hij overlijdt in 1900.
In 1907 overlijdt eigenaar Jacobus P. Kraakman en gaat het eigendom over op diens zoon Johan Jac. Kraakman, kandidaat in rechten.
Bleumerweg 49 in 1914. Het zandpad is de Bleumerweg.
We kijken van oost naar west, dus met de spoorweg in de rug
Vanaf 14 mei 1914 is Reinier Duijn, gehuwd met Jansje Bakker, de pachter van de boerderij en de daarbij behorende weilanden. Zij krijgen samen 5 kinderen. Op de beeldbank van Vereniging Oud Castricum staan twee foto’s uit die tijd. http://www.oudcastricum.com/cgi-bin/beeldbank.pl, (zoek Bleumerweg 49).

In 1930 branden de stallen naast de boerderij af. De familie Kraakman besluit de rest te slopen en een nieuwe boerderij te bouwen. De huidige langhuisstolp wordt gebouwd. De boerderij wordt Jacobs Hoeve genoemd, waarschijnlijk naar de eerste Jacobus Kraakman die in 1882 de boerderij kocht.

In 1946 wordt Jacobaus P.M. Kraakman, oomzegger van J.J. Kraakman, de nieuwe eigenaar.  Hij woont zelf in Bakkum Noord op villa “De Doornduyn”.
In 1952 komt de zoon van Reinier Duijn, Johannes (Joh) Duijn op de boerderij. Hij is getrouwd met Margaretha (Gre) Gijzen.
Hij koopt de boerderij in 1980, nadat Jacobus P.M. Kraakman kinderloos is overleden in 1977. Joh koopt zijn boerderij van Kraakmans 34 nabestaanden. Vanaf dat moment is de bewoner van de boerderij dus ook weer de eigenaar.
In 2009 overlijdt Joh Duijn, 5 jaar na zijn vrouw Gre Gijzen.
Van zijn erfgenamen, de dochters Ans en El Duijn kopen wij eind 2011 de boerderij.

De toekomst van Jacobs Hoeve kan beginnen.